Začíná Třetí válka...

Thrall, mladý vůdce orků, vyslyšel radu proroka. Aby svůj národ zachránil před blížící se Pohromou, odplouvá do vzdálené země Kalimdor.

Rozpoutala se Třetí válka...

Pohroma ovládla Lordaeron. Brána Greymanova valu v Gilneasu zůstala zavřená a lidé hledající útočiště byli před ní zmasakrováni. Gilneas se uzavřel do mezinárodní izolace a Pohromě se tak vyhnul. Našli se ale tací, kteří nedokázali jen tak zavřít oči nad tím, co se dělo ve světě kolem. Stali se námořníky, neboť to byl jediný způsob, jak se dostat ze země. Vyslyšeli naléhání Jainy Proudmoore, že lidé musí odjet na západ do Kalimdoru, jak jí poradil Medivh, protože jedině zde může být svět spasen a zlo, které se z Lordaeronu šíří, poraženo. Tito lidé vytvořili Gilneaskou brigádu, která odcestovala do Kalimdoru s Jainou.

V dálce zuří Třetí válka...

Jaina Proundmoore doplula se svým ohromným vojskem do Theramore v Dustwallow Marsh. Přikázala vybudovat základnu a sama se s malým oddílem vydává do Stonetalon Peak hledat proroka Medivha. Vojsko buduje nové pevnosti a hledá zdroje surovin i úrodná místa kvůli obživě.

Proroka hledá i Thrall, zatímco jeho národ buduje nový domov. V rozhněvaném lese Ashenvale připravuje základnu pro další těžbu dřeva pro Orgrimar.