Pravidla

Obr: ZDROJ

1. Boj

Peon, Peasant

 • počet životů na začátku je 1, v průběhu hry se může navýšit výcvikem v kasárnách, kouzlem nebo vylepšením
 • může být zraněn, i když je neozbrojen

Zásahy

 • Základní zranění je za 1 život (nehlásí se), vyšší zranění se hlásí.
 • Zásahovou plochou je celé tělo kromě hlavy, krku a rozkroku.
 • Zásah by měl být nebolestivý, hlavně u neozbrojených peonů a peasantů. 
 • Po zásahu se boj nepřerušuje.
 • Kydlení není zásah. (Kydlení je způsob boje, kdy hráč místo šermu rychle šmrdlá mečem bez řádných nápřahů. V reálu by takový způsob boje nezpůsobil žádná vážná zranění.)
 • Stává se, že nedopatřením dostanete ránu do hlavy. Proto doporučujeme mít helmu nebo jinou bezpečnou pokrývku hlavy.
 • Zásah vlastní zbraní platí.

Zranění a smrt

 • Hráč hraje zranění i smrt, po které leží na zemi asi 2 minuty. Během této doby může být oživen nebo obrán o herní suroviny.
 • Poté se z mrtvoly stává dušička (dá zbraň nebo obě ruce za hlavu), která nijak nekomunikuje s ostatními postavami. Pokud nebyla obrána, suroviny propadnou, jsou ztracené. Hráč je odnese do města, aby po něm nezůstal nepořádek v lese.

Oživení

 • Hráč se oživí v kasárnách své strany, kde za něj hrdina zaplatí danou sumu za vycvičení nového vojáka.  
 • Hrdina nemusí být přítomen v bázi, stačí zadat počet jednotek, které se mají za jeho nepřítomnosti obnovit. Jednotky se oživí, jen pokud je dostatek zlata i jídla.

2. Zbraně a kostým

Kostým

 • Kostým by měl odpovídat rase, za kterou se hráč registruje a hodnotí ho organizátor při registraci.
 • Ohyzdné kostýmy nebudou vpuštěny do hry. Krásnými a nápaditými kostýmy získáte své armádě bonusové suroviny do začátku hry. 

Zbraně

 • Každá zbraň musí projít kontrolou před hrou. Zbraně musí být měkčené a bezpečné.
 • Maximální délka: 130 cm (Peoni a Peasanti jen jednoruční zbraně do 70cm bez štítu.)
 • Kombinace zbraní není dovolena. 
 • Zakázané zbraně jsou kopí (halapartny), řemdihy, zbraně nad 130 cm.

Štíty

 • Štíty jsou povoleny všech velikostí a tvarů ze světa WarCraft podle rasy (Belfí dveře nebude mít ork a podobně).
 • Štíty musí být po obvodu obalené (např. provazem).

Střelné, palné a vrhací zbraně

 • Z palných zbraní jsou povolené pouze Loktarovky (Lordaeron). Mušketa a bambitky jsou v pohodě, kompenzátory nevozte.
 • Vždy jeden projektil ze série může být podroben destruktivní zkoušce kvality a bezpečnosti. Každý střílí pouze své projektily, cizí pouze po domluvě s majitelem.
 • Střelné zbraně nejsou. (Nebudou povoleny luky, ani kuše.)
 • Z vrhacích zbraní jsou povoleny oštěpy a sekery (Orgrimar).

Nehledě na to, s čím plánujete bojovat, doporučujeme vzít si alespoň jednu jednoruční zbraň. Štíty, zbraně nad 100cm a vrhací a palné zbraně je možné používat až po splnění určitých podmínek později ve hře. Viz níže.

Neschválené zbraně se na dobu hry zabavují. Bude-li ve hře nalezena neschválená zbraň, bude okamžitě zabavena a bude s ní naloženo dle libovůle toho kterého organizátora.

3. Úrovně a schopnosti (pouze Hrdinové)

Hrdinové mají kouzla a schopnosti, zabíjením nepřátel získává nové dovednosti. Oživení a léčení hrdin dle jejich pravidel. Víc o nich běžný hráč nepotřebuje vědět :) 

(Pokud chcete být hrdina, napište Lykanovi mail a připojte rovnou fotku kostýmu:)

4. Co můžeš potkat

Rostliny a zvěř

 • Jsme v přírodě, chovejte se prosím ohleduplně.

Budovy

 • Budou zde domečky, které je možné stavět a bourat.
 • Při bourání se do nich nekope, nemlátí zbraněmi ani jiným způsobem. Na bourání slouží životy budov, které se sundavají (viz pravidla níže).
 • Při opravě budovy se znovu životy věší zpět (viz pravidla níže).
 • Některé budovy umožňují používání štítů, jiné zvyšují útok nebo životy, jiné pak lepší těžbu zlata nebo kácení stromů.

5. Organizace

 • Fotografové i diváci musí mít neutrální kostým (plášť, kutna) a prosíme o registraci předem.
 • Organizátoři budou vděční, když jim fotografové dovolí použít fotografie pořízené v průběhu akce pro prezentaci hry.
 • Hra je určena pro hráče starší 15 let. Neplnoletí hráči musí k registraci přinést podepsaný souhlas s účastí od rodičů nebo zákonných zástupců. Hráči do 15 let se mohou registrovat za nebojové Peony a Peasanty.
 • S veškerými dotazy, které není schopen vyřídit hrdina, choďte za organizátory. Před začátkem samotné hry budou organizátoři představeni. Ve hře je snadno poznáte.


Organizátoři si vyhrazují právo přizpůsobovat pravidla i během hry, zabavovat na dobu trvání akce zbraně, které se jim zdají nebezpečné nebo jsou v rozporu s pravidly, aniž by museli svá rozhodnutí složitě obhajovat. Dále si vyhrazují právo vyloučit hráče, kteří budou porušovat pravidla. Hráči se musí přizpůsobit výhradám organizátorů a hrdinů týkajících se způsobu boje hráče. Pokud tak neučiní, budou z akce vyloučeni.