Organizační informace

Obr: ZDROJ

 

Termín: 7.10.2017

Místo: Praha

Cena: 100,- Kč

Kostýmové nároky:  Kostým musí odpovídat rase, za kterou se hráč přihlásí.

 

 

Řád akce

Těmito pravidly se musí řídit všichni, kdo se vyskytují na místě konání.

  • Rozhodující slovo o činnostech mají organizátoři. Všichni musí uposlechnout jejich výzev.
  • Dojde-li k vážnějšímu zranění, potřebujete-li ošetřit či jste-li o to požádáni, sežeňte zdravotníka. Není-li zdravotník poblíž, kontaktujte nejbližšího organizátora nebo herně důležitou osobu.
  • Je zakázáno kouřit či manipulovat s otevřeným ohněm v lese a do vzdálenosti 50-ti metrů od hranice lesa. Pokud někdo kouří v lese, bude mu zabaveno kuřivo. Při opakovaném přistižení může být kouřící ze hry vyloučen.
  • Odpadky po sobě každý uklidí nejpozději na konci akce.
  • Dle zákona hrozí každému za kouření v lese, odhazování odpadků a poškozování stromů a keřů pokuta do výše 15 000 Kč.
  • Je zakázáno požívat či poskytovat nelegální drogy a psychotropní látky. Hráčům mladším 18-ti let navíc požívat či podávat alkohol a tabákové výrobky. Ze zákona mají organizátoři právo z důvodu zjištění věku legitimovat účastníky hry. Všechny výše uvedené látky budou v těchto případech bez náhrady zabaveny či znehodnoceny. Porušení může být trestáno vyloučením ze hry.
  • Nenechávejte psy a jiná zvířata, máte-li je s sebou, bez dozoru. V lese by měl pes být na vodítku.
  • Chovejte se na místě konání tak, abyste nikoho neohrozili, ani nepoškodili cizí majetek.
  • Máte-li jakýkoli neherní dotaz týkající se této hry či jejího pořádání, zeptejte se organizátora.
  • Všichni se musí řídit zákony České republiky, jejími nařízeními a vyhláškami. Tím, že zde jsou uvedeny jen některé výňatky, není nikdo oproštěn od těch částí, které zde napsány nejsou. Při porušení zákona (např. ničení cizího majetku, krádeže, úmyslném ublížení na zdraví atd.), zvláště pak při trestném činu hrozí viníkovi kromě vyloučení ze hry i vyšetřování policie.